GSD IV-Glycogen Storage Disease type IV

GSD IV är en sjukdom med dödlig utgång, dock sker detta oftast redan vid födseln. Förenklat är GSD IV en sjukdom som uppstår p g a det är ett fel i de kemiska processer som omvandlar socker till användbar energi. Sockerämnena eller glucider lagras i cellerna som glycogen. Vid fysisk aktivitet omvandlas glycogen i normala fall till användbar energi. Vid GSD IV kan kattungen inte lagra glycogen, och dör därför oftast inom ett par dygn efter födsel, eller är dödfödd. I ett fåtal fall har kattungen dock överlevt sjukdomen fram till den är runt 8-12 månader. Kattungen drabbas då av ett fruktansvärt sjukdomsförlopp. Den får hög feber, och är okänslig för all antibiotika- och cortisonbehandling. Kattungen får muskelskakningar som inte går att stoppa, muskelförtvining, som försvårar rörelse och förmågan att äta samt muskelkramper och allmän muskelsvaghet. Slutligen leder sjukdomen till förlamning av alla fyra benen och kort därefter dör katten i en hjärtattack eller hamnar i koma och somnar in.

För ca 15 år sedan upptäcktes sjukdomen i USA och efter forskning av Professor John Fyfe så har man hittat en förändring i genen GBE1 som ligger bakom sjukdomen GSD IV. Gentestet som finns har hög tillförlitlighet och Skogkattslingan rekommenderar tester av alla avelsdjur enligt hälsoprogrammet, och vid avel på bärare rekommenderar vi även tester på avkommorna efter denna. En katt som har GSD IV är homozygot för den muterade genen, d v s den har fått en sjuk gen från mamman och en sjuk gen från pappan. En katt som är heterozygot har fått den sjuka genen från en av föräldrarna, men även en frisk gen från den andra föräldern, vilket gör att den blir bärare av GSD IV, men själv inte utvecklar sjukdomen. Sjukdomens nedärvning är alltså recessiv, och om bara en av föräldrarna är drabbad så blir kattungen inte sjuk eller utvecklar sjukdomen. En del envisa rykten gör gällande att även bärare av sjukdomen kan verka svagare och lättare utveckla andra sjukdomar, men det finns inga som helst vetenskapliga belägg för detta. Svaghet hos enstaka bärare av GSD IV kan förstås lika gärna ha andra orsaker än just att katten är bärare av GSD IV.

Det finns flera olika labb som utför GSD IV-testet och man behöver först en remiss som man fyller i, samt ett medgivande till att resultatet publiceras på Pawpeds, som ju också delger avelsrådet alla resultaten. Blanketter och medgivande till att resultatet publiceras finns på Skogkattslingans hemsida. Man kan också via Skogkattslingans shop beställa testpaket samt remiss till labbet Laboklin. Kattens identitet skall verifieras vid testtillfället och testet ska utföras av en veterinär. Veterinären tar ett svabbprov (en liten borste som gnids mot kattens insida av munhålan) eller ett blodprov som denne sedan skickar för analys på ett labb som erbjuder testerna. Tänk bara på att katten inte bör äta på en till två timmar innan testet görs, eftersom kattens DNA då kan blandas ihop med DNA som finns i maten.

Testrekommendationer har utarbetats och är enligt följande:

Homozygota katter (katter som fått anlag för GSD IV av bägge föräldrarna) ska självklart inte användas i avel, men eftersom katterna dör av sjukdomen innan de blir fertila så är detta problemet automatiskt avhjälpt.

Heterozygota katter, bärare av genen, kan användas i avel, men de ska användas i kombination med fritestade partners. Kattungar från en sådan kombination bör testas innan de säljs vidare. Idealet är att endast fritestade kattungar ska gå vidare i avel, men undantag kan göras så länge kattungeköparen är väl medveten om sjukdomsanlaget och fortsätter följa testrekommendationerna. Målet bör vara att alla bärare av sjukdomsanlaget ska vara eliminerade ur avelsprogrammet år 2015, och att vi fr o m då endast har fritestade katter i avel.

Viktigt är att alla som köper en kattunge som kan bära på GSD IV eller från kullar där inte bägge föräldrarna är fritestade informeras om sjukdomen.

Läs mer om GSD IV: PawPeds